Weltevreden B.V.


P.C. Staalweg 110B 3721 TJ Bilthoven
030 2003 211 Klik om te bellen

Over Weltevreden B.V.

Waarom is Weltevreden B.V. de beste keuze voor jou?

De adviseurs van Weltevreden verzorgen advies in het omgevingsrecht. Wij dragen met advies en onderzoek bij aan kwalitatieve (ruimtelijke) ontwikkelingen in de woon- en leefomgeving om te komen tot deugdelijke ruimtelijke ordening. We voorzien initiatiefnemers zoals projectontwikkelaars, particulieren en architecten van (procesbegeleiding) de noodzakelijke omgevingsvergunningen, ruimtelijke onderbouwingen, deskundigenonderzoek. Daarbij adviseren en begeleiden we gehele gebieds- of herontwikkelingstrajecten. Weltevreden onderscheidt zich door een hoge kwaliteit in het vakgebied ruimtelijke ordening, alsmede de juridische en stedenbouwkundige expertise die reeds in huis beschikbaar zijn. Wij hebben de (juridische) inhoudelijk kennis, beseffen het bestuurlijk belang en verstaan de commerciële vraagstukken van onze opdrachtgevers, en belangen voor een integrale aanpak die een overheid beoogt. Tevens voorzien wij regelmatig onze opdrachtgevers bij bezwaar- en beroepstrajecten en/of -procedures van contra-expertise voor gebruik bij onder andere de Raad van State. Adviseurs van Weltevreden treden met regelmaat op als onafhankelijk deskundige (second-opinion of deskundige-a-decharge) in het omgevingsrecht bij juridische of gerechtelijke procedures.

Wat kan Weltevreden B.V. je bieden?

Bestemmingsplanwijzigingen Verzorgen van traject omgevingsvergunningen Ruimtelijke onderbouwing volgens Wro en Bro Woonbehoefteonderzoek en de Laddertoets (Barro) Handhavingstrajecten bij (geconstateerde) overtreding van een bestemmingsplan of structuurplan Participatiebijeenkomsten, omgevingsdialoog met stakeholders Planverkenning, Kader Ruimtelijke Regelgeving voor initiatiefnemers en projectontwikkelaars

Wie gingen je voor?

Projectontwikkelaars Particulieren Architecten

Diensten

Aanvraag omgevingsvergunning

Onze locatie

Weltevreden B.V.


P.C. Staalweg 110B 3721 TJ Bilthoven
030 2003 211 Klik om te bellen