Omgevingsvergunningen

Als u wilt bouwen of verbouwen, moet u in bepaalde gevallen een vergunning aanvragen. Een omgevingsvergunning zoals dit heet ná 1 oktober 2010. Een omgevingsvergunning is één integrale vergunning voor meerdere activiteiten. Bijvoorbeeld voor het kappen van bomen, slopen van een bouwwerk, bouwen van een woning of een aanleg van een inrit.

Op de vraag of u een vergunning nodig heeft en zo ja welke vergunning allemaal nodig zijn, kunt u bijvoorbeeld kijken op www.omgevingsloket.nl en de vergunningencheck zelf uitvoeren. Hier kunt u ook lezen welke gegevens u bij uw aanvraag moet aanleveren, zoals bouwtekeningen, diverse bouwbesluitberekeningen en sterkteberekeningen.

Vergunningsvrij ≠ bouwregelgeving vrij

Indien uw bouwplan vergunningsvrij gebouwd of verbouwd mag worden betekent dat u niet bent gebonden aan de regels van het bestemmingsplan, de gemeentelijke bouwverordening en de gemeentelijke welstandseisen.
Het dient echter wél te voldoen aan het Bouwbesluit (met onder meer regels voor veiligheid en gezondheid) en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. Als u gaat (ver)bouwen moet u er zelf voor zorgen dat u aan al deze regels voldoet.

Het is daarom aan te raden om uw plannen met een deskundige op dit gebied te bespreken zodat u voorzien wordt van een gedegen advies en aandachtspunten.

Op October 18, 2017